Sykepleiere i kommunesektoren (KS)

Faglig engasjement, stort ansvar og høy kompetanse skal gi uttelling i enhver jobb – også for sykepleiere i kommunesektoren. Over 30000 sykepleiere arbeider i dag i kommunene. De arbeider som sykepleiere blant annet i hjemmetjenesten, på sykehjem, i psykisk helsearbeid og i forebyggende tjenester. Jeg hører historier fra arbeidsdagene fra flere av disse. Jeg gleder meg […]

Les mer av "Sykepleiere i kommunesektoren (KS)"